Loading...

Thursday, November 25, 2010

Shalat untuk Orang Tua

Shalat untuk orang tua (shalat birrul walidayn) adalah shalat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Shalat ini oleh anak untuk kedua orang tuanya, untuk mewujudkan keberbaktian kepada mereka, baik masih hidup atau telah berpulang ke hadirat Allah swt

Rasulullah saw pernah ditanyai: “Siapakah yang paling besar haknya terhadap seseorang?” Beliau menjawab: “Kedua orang tuanya.” Kemudian beliau bersabda: “Sesungguhnya anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya saat mereka masih hidup, tetapi setelah mereka meninggal ia tidak memohonkan ampunan untuk mereka, maka ia dicatat sebagai anak yang durhaka kepada keduanya. Dan sesungguhnya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya saat mereka masih hidup, tapi sesudah mereka meninggal ia memperbanyak istighfar untuk mereka, maka ia dicatat sebagai anak yang berbakti.” (Al-Mustadrak 2:112).

Shalat ini diajarkan oleh Rasulullah saw dan keluarganya. Shalat ini dilakukan dua rakaat dengan niat untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Caranya:

Rakaat pertama: sesudah surat Fatihah membaca surat Ibrahim/14: 41 (10 kali) yaitu:

Rabbanaghfirlî wa li-wâlidayya wa lil-mu’minîna yawma yaqûmul hisâb.

Ya Tuhan kami, ampuni aku dan kedua orang tuaku serta orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat).

Rakaat kedua: sesudah surat Fatihah membaca surat Nuh/71: 28 (10 kali) yaitu:

Rabbighfirlî wa li-wâlidayya wa liman dakhala baytî mu’minan wa lil-mu’minîna wal mu’minât.

Ya Tuhanku, ampuni aku dan kedua orang tuaku, dan orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, serta seluruh mukminin dan mukminat.

Setelah salam membaca doa berikut 10 kali

Rabirhamhumâ kamâ rabbayanî shaghîrâ.
Ya Tuhanku, kasihani mereka berdua sebagaimana mereka mendidikku di
waktu aku kecil.


Mafâtihul Jinân, bab 2, halaman 215

No comments: